Doğrulanmış Brüt Ağırlık / Verified Gross Mass

Çoklu konteyner aramalarınız için , veya ; ayraçlarını kullanınız. /  For multiple container searching please use , or ; as seperator.

Konteyner / Container No: