Asyaport Proje Bilgilendirme Asyaport, (40 54’ N ; 27 28’ E) Barbaros / Tekirdağ’da 30 ha deniz dolgu alanı üzerinde münhasıran konteynır limanı olarak inşa edildi.